NLBIF Projecten

 • Nederlandse Broedvogel Monitor data gedeeld via GBIF

  01 / 11 / 2014 tot 01 / 02 / 2015

  Sovon Vogelonderzoek Nederland is opgericht om op landelijke schaal systematisch vogeldata te verzamelen ten behoeve van onderzoek, beleid en beheer. Het monitoren van broedvogelpopulaties...

 • Ontsluiting Alterra Arthropoda onderzoeksdata

  16 / 12 / 2012 tot 01 / 03 / 2014

  Alterra is een onderzoeksinstituut dat vanuit verschillende invalshoeken onderzoek doet naar de Nederlandse biodiversiteit.

  Alterra onderstreept als academisch...

 • NIOZ fuikvangsten online

  26 / 11 / 2012 tot 30 / 01 / 2014

  NLBIF en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel werken samen aan het toegankelijk maken van de unieke fuikvangst gegevens van het NIOZ.

  ...