Organisaties

NLBIF houdt een overzicht bij van relevante organisaties in Nederland op het gebied van biodiversiteit en hun data. Deze gegevens vormen de basis van de informatiearchitectuur van NLBIF. De database is volgens de GBIF metadata-standaarden ingericht en wordt nu verder uitgebreid met informatie over de datasets per organisatie. Voor nieuwe organisaties of correcties van de informatie, stuur een email naar: NLBIF info.

Bekijk de kaart
 • De Vlinderstichting

  Soortbeschermende organisatie

  De Vlinderstichting is een natuurbeschermingsorganisatie die zich sterk maakt voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa. De medewerkers worden daarbij geholpen door...

 • Sovon Vogelonderzoek Nederland

  Soortbeschermende organisatie

  Sovon Vogelonderzoek Nederland organiseert landelijke vogeltellingen ten behoeve van beheer, beleid en wetenschap. Met deze vogeltellingen brengt Sovon jaarlijks de vogelstand in Nederland in beeld....

 • Stichting ANEMOON

  Soortbeschermende organisatie

  In Nederland zijn veel instanties actief op het gebied van natuur en milieu. Ook naar de flora en fauna van ons kustgebied wordt onderzoek gedaan. Vele tientallen vrijwilligers onderzoeken volgens...

 • Stichting Tinea

  Soortbeschermende organisatie

  Faunistisch onderzoek Kleine Vlinders Nederland Tinea beoogt door middel van veldonderzoek bij te dragen tot een beter natuurbeleid in Nederland. Aan dit sterk oecologisch gerichte onderzoek kan...

 • Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna

  Soortbeschermende organisatie

  De Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF) is het samenwerkingsverband van tien Particuliere Gegevensbeherende Organisaties, de PGO's. Deze PGO’s verzamelen gegevens van alle in Nederland...

 • Vogelbescherming Nederland

  Soortbeschermende organisatie

  Vogelbescherming Nederland zet zich in voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. Vogelgemeenschappen worden niet beperkt door onze landsgrenzen, zomin als de gebieden die vogels nodig...

 • Zoogdiervereniging

  Soortbeschermende organisatie

  De Zoogdiervereniging is in 1952 opgericht als een platform voor iedereen met belangstelling voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming. Geleidelijk heeft de vereniging zich ontwikkeld tot een...