Organisaties

NLBIF houdt een overzicht bij van relevante organisaties in Nederland op het gebied van biodiversiteit en hun data. Deze gegevens vormen de basis van de informatiearchitectuur van NLBIF. De database is volgens de GBIF metadata-standaarden ingericht en wordt nu verder uitgebreid met informatie over de datasets per organisatie. Voor nieuwe organisaties of correcties van de informatie, stuur een email naar: NLBIF info.

Bekijk de kaart
 • Het Zeeuwse Landschap

  Landschapsbeheer

  Doelstellingen van het Zeeuwse Landschap: - zorgen voor behoud van natuur en landschapsschoon in Zeeland in de ruimste zin - begeleiden van ontwikkeling van natuur en landschapsschoon - voorkomen en...

 • Het Zuid-Hollands Landschap

  Landschapsbeheer

  In de bedrijvige provincie Zuid-Holland staan natuur en open ruimte onder grote druk. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap komt op voor de natuur en zet zich in om Zuid-Holland leefbaar te houden...

 • IKL

  Landschapsbeheer

  De stichting IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg) werkt provinciebreed aan de zorg voor een zichtbaar, ecologische en cultuurhistorisch waardevol landschap in de Limburgse...

 • It Fryske Gea

  Landschapsbeheer

  It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Friesland. Zij heeft als doel bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap in Friesland. De vereniging beheert...

 • Kasteel Groeneveld

  Parken en tuinen

  Staatsbosbeheer beheert het meer dan 130 hectare grote landgoed Groeneveld. Eigenaren in de 17e en 18e eeuw maakten graag een groots gebaar in de lengte- richting van hun landgoed. De parktuin werd...

 • Landschap & Erfgoed Zuid-Holland

  Landschapsbeheer

  Landschap & Erfgoed Zuid-Holland is een samenwerkingsverband van Het Zuid-Hollands Landschap en Erfgoedhuis ZH. Landschap & Erfgoed Zuid-Holland doet haar werk vanuit het besef dat de...

 • Landschap Erfgoed Utrecht

  Landschapsbeheer

  Landschap Erfgoed Utrecht is sinds 1 oktober 2007 ontstaan uit een fusie tussen Erfgoedhuis Utrecht en Landschapsbeheer Utrecht. Uitgangspunt is dat erfgoed en landschap onlosmakelijk verbonden zijn...

 • Landschap Noord-Holland

  Landschapsbeheer

  In januari 2003 zijn Het Noord-Hollands Landschap en Landschapbeheer Noord-Holland opgegaan in Landschap Noord-Holland. Door deze fusie heeft de stichting een groter draagvlak en meer slagkracht om...

 • Landschap Overijssel

  Landschapsbeheer

  Landschap Overijssel werkt aan behoud en ontwikkeling van het streekeigen Overijsselse landschap. Landschap Overijssel beschikt mogelijk over eigen biodiversiteitsdata. Als abonnee van de Nationale...

 • LandschappenNL

  Landschapsbeheer

  In 2014 zijn De12Landschappen en Landschapsbeheer Nederland een samenwerking aangegaan onder de nieuwe naam LandschappenNL. De rollen die Landschapsbeheer Nederland en De12Landschappen nu vervullen,...

Pages