Organisaties

NLBIF houdt een overzicht bij van relevante organisaties in Nederland op het gebied van biodiversiteit en hun data. Deze gegevens vormen de basis van de informatiearchitectuur van NLBIF. De database is volgens de GBIF metadata-standaarden ingericht en wordt nu verder uitgebreid met informatie over de datasets per organisatie. Voor nieuwe organisaties of correcties van de informatie, stuur een email naar: NLBIF info.

Bekijk de kaart
 • Laboratorium voor Nematologie - WUR

  Universitaire onderzoekseenheid

  Het Laboratorium voor Nematologie van Wageningen Universiteit doceert Nematologie in de ruimste zin: plant nematologie, nematode taxonomie en het gebruik van nematoden in milieukundige studies....

 • Leerstoelgroep Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer - WUR

  Universitaire onderzoekseenheid

  Het werk van Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer richt zich op het genereren van nieuwe inzichten die kunnen helpen bij het herstellen van zoet- en zoutwater ecosystemen. De complexe...

 • Leerstoelgroep Bioinformatica - WUR

  Universitaire onderzoekseenheid

  Het onderzoek van de leerstoelgroep Bioinformatica richt zich op het analyseren van genomen. Data-integratie en datamining zijn de belangrijkste technieken die hierbij gebruikt worden. Met andere...

 • Leerstoelgroep Biosystematiek - WUR

  Universitaire onderzoekseenheid

  Systematische biologie of kortweg systematiek is de wetenschap die de diversiteit van levende en fossiele organismen bestudeert en de onderliggende ordening en relaties analyseert. Systematiek heeft...

 • Leerstoelgroep Bodembiologie & Biologische Bodemkwaliteit - WUR

  Universitaire onderzoekseenheid

  Het onderzoek van de Leerstoelgroep Bodembiologie & Biologische Bodemkwaliteit gaat over organismen (planten, biota) in de bodem: hun eigenschappen, gedrag en interacties. Dit onderzoek levert...

 • Leerstoelgroep Bosecologie en Bosbeheer - WUR

  Universitaire onderzoekseenheid

  De Bosecologie en Bosbeheer (Forest Ecology and Forest Management, FEM) groep bestudeert boomgroei en dynamica van bosecosystemen in relatie tot locale omstandigheden, de rol van bosecosystemen in de...

 • Leerstoelgroep Experimentele Zoölogie - WUR

  Universitaire onderzoekseenheid

  De leerstoelgroep Experimentele Zoölogie combineert natuurkunde, techniek, moleculaire technieken en modellering in een kwantitatieve systeemanalyse om zo fundamentele problemen in de biologie op te...

 • Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse -WUR

  Universitaire onderzoekseenheid

  Milieusysteemanalyse houdt zich bezig met kwantitatief en multidisciplinair onderzoek dat is gericht op de combinatie, interpretatie en communicatie van kennis op het gebied van natuur- en sociale...

 • Leerstoelgroep Natuurbeheer en Plantenecologie - WUR

  Universitaire onderzoekseenheid

  De leerstoelgroep Natuurbeheer en Plantenecologie (NCP) doet onderzoek en geeft onderwijs op het gebied van natuurbeheer, systeemecologie en plantenecologie. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar...

 • Livestock Research - WUR

  Universitaire onderzoekseenheid

  Wageningen UR Livestock Research staat voor het ontwikkelen en toepassen van kennis voor een duurzame en renderende veehouderij.

Pages