Organisaties

NLBIF houdt een overzicht bij van relevante organisaties in Nederland op het gebied van biodiversiteit en hun data. Deze gegevens vormen de basis van de informatiearchitectuur van NLBIF. De database is volgens de GBIF metadata-standaarden ingericht en wordt nu verder uitgebreid met informatie over de datasets per organisatie. Voor nieuwe organisaties of correcties van de informatie, stuur een email naar: NLBIF info.

Bekijk de kaart
 • RAVON (Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland)

  Natuurstudie

  De Stichting RAVON (Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland) is de onderzoeks- en kennisorganisatie op het gebied van amfibieën, reptielen en vissen in Nederland. RAVON geeft voorlichting...

 • Sovon Vogelonderzoek Nederland

  Soortbeschermende organisatie

  Sovon Vogelonderzoek Nederland organiseert landelijke vogeltellingen ten behoeve van beheer, beleid en wetenschap. Met deze vogeltellingen brengt Sovon jaarlijks de vogelstand in Nederland in beeld....

 • Sportvisserij Nederland

  Natuurstudie

  Sportvisserij Nederland schept optimale mogelijkheden voor de uitoefening van de sportvisserij in Nederland. De organisatie bereikt dit doel door: - het vertegenwoordigen van de belangen van de...

 • Stichting ANEMOON

  Soortbeschermende organisatie

  In Nederland zijn veel instanties actief op het gebied van natuur en milieu. Ook naar de flora en fauna van ons kustgebied wordt onderzoek gedaan. Vele tientallen vrijwilligers onderzoeken volgens...

 • Stichting Natuur en Milieu Educatie Zaanstreek

  Natuureducatie

  De Stichting Natuur en Milieu Educatie Zaanstreek beheert zes verschillende activiteiten: een heemtuin, schooltuinen, een natuurmuseum, een kinderboerderij, een biologisch lescentrum en een Zaans...

 • Stichting Tinea

  Soortbeschermende organisatie

  Faunistisch onderzoek Kleine Vlinders Nederland Tinea beoogt door middel van veldonderzoek bij te dragen tot een beter natuurbeleid in Nederland. Aan dit sterk oecologisch gerichte onderzoek kan...

 • Stichting Trésor

  Natuurstudie

  De Stichting Trésor, opgericht in 1995, heeft ongeveer 2450 hectare tropisch regenwoud in eigendom in Frans-Guyana. Namens en in overleg met de Stichting wordt het gebied, waaraan inmiddels door de...

 • Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna

  Soortbeschermende organisatie

  De Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF) is het samenwerkingsverband van tien Particuliere Gegevensbeherende Organisaties, de PGO's. Deze PGO’s verzamelen gegevens van alle in Nederland...

 • Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging

  Natuurstudie

  De Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging streeft naar het vergroten van de kennis die nodig is voor het waarnemen van zoogdieren in het veld. De groep organiseert daarom regelmatig activiteiten...

 • Vogelbescherming Nederland

  Soortbeschermende organisatie

  Vogelbescherming Nederland zet zich in voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. Vogelgemeenschappen worden niet beperkt door onze landsgrenzen, zomin als de gebieden die vogels nodig...

Pages