Organisaties

NLBIF houdt een overzicht bij van relevante organisaties in Nederland op het gebied van biodiversiteit en hun data. Deze gegevens vormen de basis van de informatiearchitectuur van NLBIF. De database is volgens de GBIF metadata-standaarden ingericht en wordt nu verder uitgebreid met informatie over de datasets per organisatie. Voor nieuwe organisaties of correcties van de informatie, stuur een email naar: NLBIF info.

Bekijk de kaart
 • Nederlands Instituut voor Ecologie

  Academisch Onderzoeksinstituut

  Het Nederlands Instituut voor Ecologie richt zich op fundamenteel en strategisch onderzoek naar organismen, populaties, levensgemeenschappen en ecosystemen. Samen onderzoeken de NIOO-ers de volle...

 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

  Onderzoeksinstituut overheid

  De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bewaakt de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, en handhaaft de natuurwetgeving.

 • Onderzoeksgroep Aquatische Ecologie en Ecotoxicologie - IBED-UvA

  Universitaire onderzoekseenheid

  Het is de missie van Aquatische Ecologie en Ecotoxicologie (AEE) om nieuwe inzichten over behoud en herstel van aquatische ecosystemen voort te brengen. AEE richt zich in het bijzonder op het...

 • Onderzoeksgroep Aquatische Microbiologie - IBED-UvA

  Universitaire onderzoekseenheid

  De onderzoeksgroep Aquatische Microbiologie (AMB) bestudeert de ecologie van micro-organismen in aquatische milieus. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar phytoplankton. Het onderzoek bestrijkt...

 • Onderzoeksgroep Computational Geo-Ecology - IBED-UvA

  Universitaire onderzoekseenheid

  Computational Geo-Ecology (CGE) is een multidisciplinaire onderzoeksgroep. CGE stelt zich tot doel om het inzicht in de diversiteit en dynamiek van ecosytemen te vergroten, door zich te richten op...

 • Onderzoeksgroep Evolutiebiologie - IBED-UvA

  Universitaire onderzoekseenheid

  De onderzoeksgroep Evolutionary Biology (IBED-EB) bestudeert de evolutionair-genetische mechanismen achter populatiedifferentiatie en reproductieve isolatie, en de fylogeografische patronen die...

 • Onderzoeksgroep Paleo-ecologie en Landschapsecologie- IBED-UvA

  Universitaire onderzoekseenheid

  De onderzoeksgroep Paleo Ecology and Landscape Ecology (P&L) bestudeert de impact van klimaatverandering op vegetatie en transport van sediment op tijdschalen variƫrend van enkele tientallen...

 • Planbureau voor de Leefomgeving

  Onderzoeksinstituut overheid

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. het PBL dossier natuur en biodiversiteit is van...

 • Plant Research International - WUR

  Universitaire onderzoekseenheid

  De combinatie van kennis en ervaring op het hele gebied van plantkundig onderzoek stelt Plant Research International in staat overheid en bedrijfsleven nieuwe perspectieven te bieden voor land- en...

 • Plant Resources of Tropical Africa

  Onderzoeksnetwerk

  PROTA (Plant Resources of Tropical Africa) is een internationale stichting zonder winstoogmerk. PROTA heeft de intentie om de versnipperde informatie over de naar schatting 7.000 nuttige planten van...

Pages