Beleidsmakers

In het kort

Wat is NLBIF?

NLBIF fungeert als nationaal kennisknooppunt van GBIF voor het bieden van gratis, universele toegang tot alle beschikbare biodiversiteitsgegevens, en het waarborgen van de kwaliteit van deze gegevens van de Nederlandse instituten die daaraan bijdragen. Daarmee draagt NLBIF bij aan het beschrijven en monitoren van de Nederlandse biodiversiteit zoals is afgesproken onder de conventie van biologische diversiteit (CBD).

Ons doel

Dankzij het wereldwijd openlijk delen van biodiversiteitsdata kunnen we op feiten gebaseerd beleid bevorderen, dat van invloed is op het beschermen van leven op aarde en bijdragen aan een duurzame maatschappelijke ontwikkeling.

Foto door Naturalis

Foto door Naturalis

Voordelen

NLBIF is bijzonder waardevol voor beleidsmakers omdat het:

  • De informatievereisten om te voldoen aan nationale en wereldwijde verplichtingen ondersteunt (zoals de conventie van biologische diversiteit – CBD), met inbegrip van biodiversiteit gerelateerde verdragen en doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.
  • Gebruik maakt van nationale, regionale en wereldwijde investeringen in wetenschappelijk onderzoek door kosteneffectieve ontdekking en hergebruik van bestaande biodiversiteitsdata mogelijk te maken.
  • Andere initiatieven op het gebied van biodiversiteit aanvult door gegevensfundamenten te verstrekken voor een breed scala aan onderzoeken, projecten en toepassingen.
  • Helpt bij het nakomen van toezeggingen, om zo de transparantie en open toegang tot wetenschappelijke data te verbeteren.
  • Toegepast onderzoek ondersteunt dat relevant is voor beleidsbeslissingen. Hieronder vallen een reeks van kwesties, zoals van primair economisch en sociaal belang, met inbegrip van voedselzekerheid, levensonderhoud in de landbouw, ziekterisico en de gevolgen van klimaatverandering.

Wat kun je zelf doen?

Voor een overzicht van biodiversiteitsgegevens over Nederland ga je naar: GBIF Nederland. Voor het gratis gebruik van biodiversiteitsgegevens ga je naar: GBIF.

Bekijk GBIF Nederland ›

Ga naar GBIF.org ›

l

Schrijf je in voor de nieuwsbrief ›