Terug naar het overzicht

Doe mee aan de GBIF multimedia enquete

05 / 05 / 2008, GBIF

In maart 2008 heeft het GBIF secretariaat een Multimedia Resources Task Group ingesteld (zie GBIF multimedia news) om te inventariseren hoe biodiversiteit multimedia bestanden kunnen worden gemobiliseerd en ontsloten via het GBIF netwerk. Een eerste stap in deze analyse is de lancering van een on-line enquete. Nederlandse eigenaren van biodiversiteit gerelateerde multimedia bestanden worden verzocht te participeren in deze enquete middels de GBIF surveymonkey site speciaal voor deze inventarisatie opgezet. De site is open tot 26 mei 2008.

Het belangrijkste doel van deze inventarisatie is te analyseren hoeveel potentieel bruikbare, multimediale bronnen met biodiversiteitinformatie er bestaan (foto's, video, audio, etc.) en waar en hoe deze informatie is opgeslagen. Tweede stap is de analyse van de factoren die bepalen of multimedia bestanden wel of niet in het publieke domein worden vrijgegeven en of uit deze bestanden primaire biodiversiteitinformatie kan worden gedestilleerd (welke soort, waar, wanneer, door wie en hoe).