Terug naar het overzicht

GBIF Tabellen

29 / 08 / 2008

GBIF kruistabellen: een nieuwe presentatie van GBIF Data Sharing

Via een online tabellen systeem is een snel overzicht mogelijk van de aard en oorsprong van aangeboden GBIF biodiversiteitgegevens. Het GBIF Portaal stelt de gebruiker in staat te bepalen hoeveel records van een bepaald land gehost worden door andere landen, organisaties of netwerken.

Als een data-eigenaar of gebruiker bijvoorbeeld wil weten welke landen biodiversiteitsdata van Gabon aanbieden, dan kan daarvoor deze tabel gebruikt worden. Ook kan per instituut van een bepaald land bekeken worden uit welke landen de specimens en data die zij aanbieden afkomstig zijn.

Naast het overzicht per land wordt ook de mogelijkheid geboden op het tonen van het type data (waarneming, specimen, levend, kiemweefsel of fossiel). Zo kan de gebruiker de huidige kwaliteit en dekking bepalen van de door GBIF aangeboden data, voor elk land of gebied ter wereld. De tabel wordt automatisch ge-update wanneer nieuwe data providers hun data online brengen.

Er zijn links voor het bekijken, downloaden en printen van de gemaakte selectie van data records.

Naar artikel