Partners

NLBIF werkt op het gebied van biodiversiteit en data samen met een groot aantal nationale en internationale organisaties. Het gaat hierbij niet alleen om wetenschappelijke organisaties, maar ook om organisaties op het gebied van datavisualisatie, beleid, milieu, en duurzaamheid.

Internationale samenwerking

GBIF

NLBIF werkt binnen de context van GBIF samen met Colombia en Ghana met als doel gericht Nederlandse data en expertise voor deze landen te mobiliseren. In het overzicht van NLBIF projecten staan de resultaten en details van deze samenwerking omschreven.

Op Europees Niveau werkt NLBIF samen met vooral België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk met een focus op West Europese flora en fauna en het synchroniseren van nationale datainfrastructuren.

 

Partners in Nederland

NLBIF werkt met de leveranciers van biodiversiteitdata die hun data willen en kunnen delen, onder anderen musea, onderzoeksinstituten, overheidsinstanties en "citizen science" organisaties. Steeds meer wordt er gewerkt met de (potentiële) gebruikers van biodiversiteit data, ICT partijen, en vanuit de oorsprong heeft NLBIF een sterke band met de wetenschappelijke gemeenschap. 

Daarnaast werkt NLBIF samen met een aantal 'netwerk partners' die actief zijn op het gebied van wetenschappelijke data en -publicaties zoals:

  • SARA Computing and Networking Services
  • Netherlands e-science Center
  • Data Archiving and Networked Services (DANS)

Data gebruik

  • KPMG Sustainability
  • Taskforce Biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen
  • Shell International, Environmental Partnerships