Feiten en cijfers

Land
Records (milj.)
Verenigde Staten 270,5
Zweden 52,9
Groot Brittanië 49,6
Australië 40,4
Frankrijk 39,6
NEDERLAND 27,5
Finland 20,2
Duitsland 19,7
Noorwegen 19,6
Spanje 11,2
bron: GBIF 30 november 2015

Nederland deelt via GBIF momenteel meer dan 20 miljoen biodiversiteitdata met de rest van de wereld en behoort daarmee tot de 5 grootste data leverende landen binnen het GBIF-netwerk.

De Nederlandse data zijn afkomstig van zo'n 121 datasets aangeleverd door meer dan 20 instituten en organisaties. Het merendeel van de data betreft monitorings- en onderzoekdata afkomstig van instituten als Alterra (onderdeel van Wageningen UR) en het NIOZ, Universiteiten en (semi) overheidsorganisaties als STOWA, het RIVM en Rijkswaterstaat. Ook particuliere organisaties als Sportvisserij Nederland en RAVON leveren een bijdrage. Collectiedata zijn afkomstig van Naturalis Biodiversity Center, Het Centraalbureau voor Schimmelcultures en een keur aan regionale musea.

Nederland deelt één zogenaamde taxonomische checklist met de wereldwijde biodiversiteitgemeenschap: de Taxa Waterbeheer Nederland (TWN-lijst). 

 

Digitale data repatriëring

Het delen van biodiversiteitdata met de landen van herkomst is een van de belangrijkste pijlers van GBIF.

Nederland deelt via GBIF meer dan 3 miljoen "buitenlandse" data met de 240 landen en territoria van herkomst. De lijst wordt aangevoerd door data uit Indonesië (ca. 230.000) en Cameroen (ca. 140.000) en afgesloten door 1 schelp uit de collectie van Naturalis afkomstig van Niue, een eiland gelegen op het zuidelijk halfrond in de Grote Oceaan.

 

GBIF data over Nederland

In GBIF staan 15 miljoen vrij toegankelijke gegevens over flora, fauna en micro-organismen uit Nederland en de Nederlandse territoriale wateren.

Belangrijke Nederlandse datasets zijn de Landelijke Vegetatie Database (LVD) van Alterra, de waterschapsdata van STOWA en de vissendata van Sportvisserij Nederland. Deze data zijn in detail beschikbaar, dus niet vertroebeld in 5 of 10 kilometerhokken. Ook de regionale musea voorzien in waardevolle Nederlandse datasets zoals regionale herbaria. In totaal leveren 29 landen data over Nederland. Opvallende buitenlandse datasets zijn bijvoorbeeld 15.000 Nederlandse vogelwaarnemingen uit het Amerikaanse eBird systeem of de meer dan 100.000 Nederlandse Noordzee gegevens afkomstig uit Engeland.