Data publiceren

Het publiceren van data via GBIF, oftewel het publiek online zetten van primaire biodiversiteitdata, is de kernactiviteit van NLBIF. Om data goed te kunnen publiceren, en vervolgens ook weer vindbaar te maken, zijn twee zaken noodzakelijk; data standaardisatie en data registratie. Datastandaardisatie is vaak nog handwerk, voor data registratie en het uiteindelijk online zetten heeft het GBIF netwerk speciale tools ontwikkeld.

Datastandaardisatie

Binnen het internationale GBIF netwerk is de uitwisselbaarheid van data een van de belangrijkste pijlers. GBIF en NLBIF standaardiseren daartoe de data volgens internationaal gangbare standaarden zoals DarwinCore (DwC) en Access to Biological Collections Data (ABCD).

Ecological Metadata Language (EML) is een andere belangrijke GBIF datastandaard. Deze standaard is specifiek gericht op meta-data over onderzoek-, monitoring-, collectie- en observatiedata. meer...

Registratie van organisaties en datasets

Een belangrijke service geleverd door GBIF en NLBIF is de registratie van instituten en organisaties als data-eigenaar in een internationale context. meer...

GBIF Integrated Publishing Toolkit (IPT)

De GBIF Integrated Publishing Toolkit (IPT) is een geavanceerde tool voor het publiceren van biodiversiteitdata. meer...