Data vinden

Data die gepubliceerd zijn moeten ook gevonden kunnen worden. hoe complexer de data, hoe geavanceerder het zoeksysteem moet zijn om dat te vinden wat nodig is voor onderzoek of analyse. Via dataportals zijn GBIF data op verschillende manieren te doorzoeken.

GBIF dataportaal

Het GBIF dataportaal is een service die toegang verschaft tot bijna 400 miljoen gegevens over het voorkomen van planten, dieren en micro-organismen van over heel de wereld, gedeeld via het internationale GBIF-netwerk.

Het GBIF portaal verschaft in principe toegang tot twee soorten data:

  • De zogenaamde "species occurrence data" gegevens over welke individuele soorten op een bepaald tijdstip op een bepaalde plaats zijn gevonden dan wel waargenomen.
  • Namen en taxonomische classificaties van organismen, inclusief informatie over de namen, zowel voor wat betreft wetenschappelijk namen als spreektaal namen, en informatie over de taxonomische hiërarchie van die namen.

GBIF gebruikt niet één standaard taxonomische classificatie en er is ook niet één lijst die alle ooit gepubliceerde soortennamen bevat. De soortenlijsten in GBIF faciliteren vooral het verder zoeken binnen de species occurrence data.

De kracht van het GBIF portaal is dat de meeste data zijn voorzien van georeferentie informatie en dus kunnen worden geprojecteerd op kaarten voor verschillend gebruik. De zoekfuncties binnen het GBIF portaal zijn geavanceerd en het is mogelijk op verschillende kenmerken data te filteren, bijvoorbeeld te zoeken naar alle dassen waargenomen in Engeland in de periode 1975 - 1995 of alle zoogdieren uit de collectie van het Natuurhistorisch museum Rotterdam voorzien van een foto.

Tutorials

Het GBIF portaal is voorzien van een uitgebreid tutorial in meerdere talen beschikbaar. De Engelstalige online tutorial is te vinden onder deze link (http://data.gbif.org/tutorial/tutorial).

Webservices

Minstens even belangrijk als het online GBIF portaal zijn de elektronische services die het GBIF portaal aanbiedt. Via een serie van web-services is het mogelijk alle soorten informatie automatisch op te halen voor lokaal gebruik, zie hier meer info over de GBIF web-services (http://data.gbif.org/tutorial/services).

Andere portalen

Data beschikbaar via het GBIF portaal zijn vaak ook via andere portals beschikbaar, indien de data-eigenaar daarmee akkoord gaat. Vaak dragen deze portals een thematisch karakter. Actuele en goed werkende (thematische) portals zijn bijvoorbeeld:

  • Biofresh portal, een internationaal portaal voor zoetwater biodiversiteit data (http://data.freshwaterbiodiversity.eu)
  • Vertnet portaal voor toegang tot vertebrate data wereldwijd: dit gebruikt dezelfde tools en datastandaarden als GBIF (http://vertnet.org/index.php).
  • Antabif, een thematisch data portaal met Antarctische data. Net als het Vertnet portaal draait dit portaal op de door GBIF gebruikte standaarden en tools. In tegenstelling tot het algemene GBIF portaal verschaft dit portaal meer specifieke informatie over antarctische biodiversiteit (http://data.biodiversity.aq)