Data managen

Goed datamanagement is cruciaal in grote en kleine datasystemen. NLBIF en GBIF verschaffen info en ondersteuning waar nodig. Datamanagement bestaat onder andere uit:

Data opslag

Het gestructureerd en duurzaam opslaan van biodiversiteitdata is voor veel instituten en organisaties, en de wetenschap in het algemeen, nog een grote uitdaging. NLBIF slaat geen data op maar ondersteunt met name grotere organisaties met het standaardiseren en internationaal interoperabel maken van hun al bestaande datasystemen. meer...

Data analyse

Datasets met biodiversiteitdata kunnen op verschillende manieren worden geanalyseerd: technisch, statistisch, taxonomisch, geografisch en in verschillende combinaties van die benaderingen. Zware data- analyse is niet de missie van GBIF en NLBIF, wel worden er enkele basale services geleverd binnen het GBIF netwerk om data te karakteriseren en licht te analyseren. meer...

Data validatie

Het valideren van data is cruciaal voor goed gebruik van de data. Momenteel ligt de verantwoordelijkheid voor de data kwaliteit bij de dataleveranciers. Middels handleidingen, trainingen, en tools worden dataleveranciers ondersteund bij het valideren en verbeteren van de kwaliteit van hun data. meer...

Data visualisatie

Data afkomstig van Nederlandse dataleveranciers kunnen via NLBIF en GBIF op verschillende manieren worden gevisualiseerd. Uiteraard via het GBIF data portaal, maar ook via andere dataportals die een meer thematisch karakter dragen. meer...