Data delen

Iedereen die z'n biodiversiteitdata wil delen met de rest van de wereld kan meedoen met NLBIF en GBIF. Het enige criterium dat NLBIF hanteert is dat er sprake moet zijn van een juridische eenheid die de biodiversiteit data bezit en beheerd, dus een vereniging, universiteit, museum, organisatie, stichting, etc. NLBIF werkt niet met individuele data-verzamelaars.

Meedoen met NLBIF en GBIF is eenvoudig. De belangrijkste stap is vooral de principiële stap om data daadwerkelijk te willen delen met de rest van de wereld.

Als deze stap is genomen, en uw organisatie gaat onderdeel worden van het internationale GBIF netwerk, dan bepaalt vooral de toestand van de data hoeveel werk het is de data uiteindelijk online te krijgen.

  • Zijn de data gedigitaliseerd?
  • Zijn de data gestandaardiseerd?
  • Zijn de data gestructureerd opgeslagen in een database?
  • Mogen alle data daadwerkelijk online?

Deze vragen bepalen hoe gemakkelijk de data uiteindelijk richting GBIF kunnen.
NLBIF is een faciliterende organisatie, dat wil zeggen dat we vooral investeren in al bestaande (data) systemen en optimaal gebruik maken van ontwikkelingen die al door anderen in gang zijn gezet. De aanwezigheid van een data infrastructuur en de bijbehorende menskracht en expertise binnen uw organisatie is een vereiste voor succesvolle NLBIF projecten.