Data gebruiken

De data van GBIF worden met name door de wetenschappers gebruikt bij hun onderzoek. GBIF publiceert een overzicht van wetenschappelijke artikelen waarin de GBIF data zijn gebruikt.
Daarnaast worden de GBIF data gebruikt voor nationaal en internationaal beleid op het gebied van klimaat, natuurbescherming en ruimtelijke ordening. GBIF data zijn ook onontbeerlijk voor onderwijs op academisch niveau.
De GBIF data zijn open data, gestandaardiseerd en gevalideerd, en zijn direct beschikbaar via de lokale GBIF knooppunten en het centrale GBIF portaal. In toenemende mate zijn de data ook via andere kanalen beschikbaar.

De data van de Nederlandse Waterschappen zijn bijvoorbeeld direct via de NLBIF data interface (IPT) te downloaden, inclusief gestandaardiseerde metadata. Dezelfde data zijn doorzoekbaar via het GBIF portaal. Hier kan ook worden gefilterd op datum, soortnamen en vele andere eigenschappen.