Return to overview

Open Data Estafette Water - Open data als grondstof voor groei

Date: 
06 / 03 / 2014
Event type : 
Location: 
LEF future center Rijkswaterstaat
Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht
Netherlands

Open data biedt kansen voor de watersector

Er is veel nuttige data beschikbaar bij (semi-)overheden en bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld aan data over waterstanden, (biologische) waterkwaliteitsgegevens, data van bruggen en sluizen en afvoer van waterzuiveringen. Deze data stelt creatieve ondernemers in staat om innovatieve producten en diensten voor overheden, bedrijfsleven en publiek te ontwikkelen. Deze innovaties bieden oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van waterbeheer, waterveiligheid en drinkwater.

Het Netherlands Water Partnership (NWP), ECP -Platform voor de InformatieSamenleving- en LEF future center constateren dat het hergebruik van open data in de watersector een impuls kan gebruiken. NWP, ECP en LEF willen deze impuls geven door op 6 maart 2014 de Open Data Estafette voor de watersector te organiseren.