Data opslag

Het gestructureerd duurzaam opslaan van biodiversiteitdata is voor veel instituten en organisaties, en de wetenschap in het algemeen, nog een grote uitdaging. Onderzoeksinstituten en overheidsinstanties hebben over het algemeen centrale dataopslag systemen. Grote musea beschikken ook over goede systemen en actuele observatie gegevens van Nederlandse Particuliere Gegevensverzamelende Organisaties (PGOs), gemeentes en provincies zijn grotendeels opgeslagen in de centrale Nederlandse Database Flora en Fauna (NDFF). De NDFF data zijn toegankelijk voor betalende abonnementhouders, of kunnen als eenmalige dataleverantie worden aangeshaft.

NLBIF ondersteunt grotere organisaties met het standaardiseren en internationaal interoperabel maken van hun al bestaande datasystemen. Universiteiten, individuele onderzoekers en kleinere organisaties worden ondersteund met hun dataopslag systemen door middel van advies, datamanagement plannen en indien nodig de duurzame archivering van data. 

Voor data archivering wordt samen gewerkt met Data Archiving and Networked Services (DANS) het data instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de Nederlands Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.