Terug naar het overzicht

ECOSCOPE seminar

Datum: 
03 / 11 / 2014
Agenda type: 
Locatie: 
Parijs
France

ECOSCOPE (Network of Biodiversity Research Observatories) geeft in 2014 haar seminar samen met SINP (Information System on Nature and Landscapes). Deze dag zal gericht zijn op de twee elkaar aanvullende gebieden biodiversiteitsonderzoek en biodiversiteitsexpertise, bezien in het licht van het opkomende "Essential Biodiversity Variables" (EBVs) concept.

ECOSCOPE is een onderzoeksprogramma opgezet door de Franse Stichting voor Biodiversiteitsonderzoek (Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, FRB). ECOSCOPE is een netwerk van biodiversiteitsonderzoek-gerelateerde “observatories” (monitoring netwerken/structuren/tools), opgezet om inzicht te bieden in veranderingen in biodiversiteit en daarmee samenhangende ecosysteemdiensten, en om deze veranderingen te voorspellen. SINP is een samenwerkingsverband tussen de Franse overheid en Franse biodiversiteit- en landschapsbeheerpartijen, met als doel om biodiversiteitskennis te verzamelen, delen en verspreiden.

Het doel van de seminar is om bewustwording en begrip omtrent EBVs te vergroten, evenals hun waarde voor observatories, en om te bepalen hoe het EVB concept op nationale schaal, aansluitend op internationale initiatieven, kan worden toegepast.

De seminar staat open voor wetenschappers, beheerders/gebruikers van observatories, en iedereen betrokken in de studie van de stand van zaken en dynamiek van biodiversiteit.

Het programma zal beschikbaar zijn in september. Registratie is mogelijk tot 20 oktober 2014.