Terug naar het overzicht

Europese workshop bestrijding invasieve plantsoorten

Datum: 
19 / 04 / 2016 tot 21 / 04 / 2016
Agenda type: 
Locatie: 
Hotel to be announced
Budapest
Hungary

Europese workshop over de beheersing en/of vernietiging van invasieve plantensoorten.

Invasieve exoten zijn een van de grootste bedreigingen voor de biodiversiteit van Europa. Voor de natuursector en de beheerders van beschermde gebieden is het buiten de deur houden van invasieve soorten een van de grootste uitdagingen. Om deze inspanningen te ondersteunen, organiseert de directie van Duna-Ipoly Nationaal Park (Hongarije) en de lokale Hongaarse WWF afdeling, een internationale workshop over de beste aanpak en het beheer van invasieve planten binnen Natura 2000 gebieden en overige natuurreservaten.

Geïnteresseerde professionals (natuurbeheerders, boswachters, terreinmanagers, onderzoekers en praktijkmensen, etc.) uit heel Europa worden uitgenodigd om ervaringen uit te wisselen en om de belangrijkste vraagstukken te bespreken rond natuurgescherming en het stoppen van de verspreiding van invasieve soorten.