Terug naar het overzicht

Symposium NLBIF: Een zwaluw, twee vliegen en open ogen

Datum: 
10 / 12 / 2015
Agenda type: 
Organisator: 
De Vlinderstichting
Locatie: 
Jaarbeurs Utrecht
Netherlands

Op donderdag 10 december 2015 vindt het symposium ‘Eén zwaluw, twee vliegen en open ogen’ plaats. We bieden onderzoekers bij universiteiten, instituten en soortenorganisaties een afwisselend programma over soorten, biodiversiteit en biodiversiteitdata. De bijeenkomst vindt plaats in de jaarbeurs te Utrecht van 10.00 tot 17.00 uur.

Aanmelden

U krijgt een overzicht gepresenteerd van bereikte resultaten door de Netherlands Biodiversity Information Facility (NLBIF). Uitleg en voorbeelden worden gegeven over de mogelijkheden om (uw) biodiversiteitdata breed toegankelijk te maken en over hoe biodiversiteitdata te bekijken of te gebruiken. Open data, een steeds belangrijker thema voor de overheid en door overheid gesubsidieerde organisaties, wordt toegelicht door het ministerie van BZK. Vier sprekers, eerder geïnterviewd voor de Volkskrant, zullen hun enthousiasme over een soort met ons delen. De eerste resultaten van een enquête onder waarnemers wordt bekend gemaakt en toelichting wordt gegeven over hoe de in oktober gepresenteerde Living Planet Index tot stand is gekomen. Tijdens een forum worden stellingen over het delen van data bediscussieerd. Tot slot wordt een blik geworpen in het net uitgekomen boek ‘In de Ban van het Beest’; een bundeling van wekelijkse interviews van onderzoekers / waarnemers door Caspar Janssen, journalist van De Volkskrant. 

Organisatie

Dit symposium is een initiatief van het bestuur van de Stichting NLBIF, deze Stichting vormt de Nederlandse tak van de Global Biodiversity Information Facility (GBIF), een internationale organisatie die zich inzet voor het wereldwijd toegankelijk maken en delen van biodiversiteitdata. Het NLBIF bestuur wordt momenteel gevormd door de organisaties: Soorten.NL, NIOO-KNAW, CBS-KNAW – Fungal Biodiversity Centre & Naturalis Biodiversity Center. De organisatie van deze dag wordt verzorgd door De Vlinderstichting.

Aanmelden

Programma

10.00 Jan van Groenendael, dagvoorzitter: Opening
10.10 Cees Hof,  Node manager NLBIF – Deel je biodiversiteitdata…  De lessen van meer dan een decennium (inter)nationaal data delen via de Global Biodiversity Information Facility (GBIF) en hoe verder?
10.35 Paul Suijkerbuijk  Ministerie van BZK  – Beleidscontext van Open data en lopende processen
11.20 Sander Koenraadt, WUR -  Biodiversiteit van bloedzuigende lastpakken: leuk of lastig?
11.45 Willem van Manen, SOVON - Zwarte specht: Exponent van productienaaldbos en herrieschopper

LUNCH

13.00 Fabrice Ottburg, Alterra- Europese rivierkreeften in Nederland - Vaststellen, veiligstellen, versterken en veilige leefgebieden
13.25 Ingo Janssen, RAVON / UvA– De ringslang, een serpent in de Randstad
13.50 Riyan van den Born Radboud Universiteit -  Eerste resultaten Enquête waarnemers +
14.15 Arco van Strien, Centraal Bureau voor Statistiek - Living Planet Index en Rode lijst graadmeters: de nieuwste statistieken van biodiversiteit 

Pauze en forum

15.30 Sander Turnhout, NLBIF - Introductie Caspar Janssen & nieuw boek ‘In de Ban van het Beest’
15.40 Caspar Janssen, Volkskrant  – Column: ‘Het fenomeen dieronderzoeker’ 
16.00 Jan van Groenendael – Terugblik op de dag, enige vooruitblik op voorjaar 2016 plus afsluiting

BORREL