Agenda

Overzicht van workshops, symposia en andersoortige bijeenkomsten op het gebied van biodiversiteitdata, biodiversiteitinformatica en biodiversiteit in het algemeen, zowel op nationaal, Europees als internationaal niveau.

 

  • ALTER-Net Summer School

    03 / 09 / 2014 tot 13 / 09 / 2014

    ALTER-Net is een netwerk van 27 instituten uit 18 Europese landen die zich samen inzetten voor geïntegreerd onderzoek naar de veranderingen van biodiversiteitpatronen in Europa en de effecten van...