Terug naar het overzicht

Conclusies van de Raad over het EU-actieplan voor natuur, mens en economie

19 / 06 / 2017, Europa-Nu 2

De Raad nam conclusies aan over het EU-actieplan voor natuur, mens en economie. Het plan zal de uitvoering van de natuurrichtlijnen verbeteren, zodat het potentieel ervan ten volle kan worden benut. De ministers steunden het EU-actieplan, dat tot doel heeft verschillende hiaten in de uitvoering aan te pakken door middel van 4 prioritaire gebieden en 15 concrete acties. Deze conclusies geven blijk van de vaste wil van de EU om soorten en natuurlijke habitats te beschermen, en om vooruitgang te boeken naar de EU 2020-doelstelling, namelijk het stoppen en omkeren van het verlies aan biodiversiteit en ecosysteemdiensten. In de conclusies worden ook alle partijen die op dit gebied in de EU op enig niveau een rol spelen, gevraagd intensiever samen te werken om reƫle resultaten te boeken.

Naar artikel