Terug naar het overzicht

Aankondiging Brabants Seminar Biodiversiteit

22 / 09 / 2006

Seminar 'Biodiversiteit biedt kansen: Regionale, en lokale initiatieven die bijdragen aan een groener Nederland'. Het seminar vindt plaats in het kader van 'Countdown 2010 in de Regio' en richt zich op de rol die de rijksoverheid, provinciale en lokale overheden, het nationale en lokale bedrijfsleven en nationale en lokale natuurbeschermingsorganisaties kunnen spelen bij het realiseren van de zogenoemde 2010 biodiversiteitsdoelstelling van de Europese Unie. Deze ambitieuze doelstelling stelt dat de aantasting van biodiversiteit in het jaar 2010 moet zijn gestopt. Een breed partnerschap van organisaties heeft het 'Countdown 2010' initiatief gelanceerd om betrokkenheid en aandacht voor de EU 2010 biodiversiteitsdoelstelling te vragen. De Provincie Noord-Brabant was de eerste regio in de wereld die tot de Countdown 2010 toetrad.