Terug naar het overzicht

Afrikaanse plantensoorten ontsloten via het NLBIF portaal: door koppeling aan PROTAbase

03 / 09 / 2008

Afrikaanse plantensoorten ontsloten via het NLBIF portaal: door koppeling aan PROTAbase.

PROTA is een internationale stichting zonder winstoogmerk. PROTA heeft de intentie om de versnipperde informatie over de naar schatting 7.000 nuttige planten van tropisch Afrika bijeen te brengen. Deze synthese wordt wereldwijd toegankelijk via een webdatabase, een boekenreeks, cd-roms en informatiewijzers op maat. De primaire afnemers van de PROTA informatie zijn de besluitvormers van regering, bedrijfsleven, onderzoek, onderwijs en plattelandsontwikkeling. Hun besluitvorming raakt miljoenen mensen die in hun levensonderhoud te maken hebben met producten van plantaardige oorsprong. De eindgebruikers van de PROTA informatie zijn die inwoners van Afrika die voor hun levensonderhoud direct aangewezen zijn op producten van plantaardige oorsprong. De doelstelling is om de gepubliceerde informatie, bronnen die nu slecht bekend en moeilijk toegankelijk zijn, gemeengoed te maken. PROTA levert zo haar bijdrage aan een grotere bewustwording en een duurzamer gebruik van het werelderfgoed aan nuttige planten uit Afrika, met gepast respect voor traditionele kennis en intellectuele eigendomsrechten.

De informatie over honderden nuttige planten van tropisch Afrika die PROTA heeft verzameld, wordt opgeslagen in PROTAbase, een database ondergebracht bij de Wageningen Universiteit en Researchcentrum.

PROTAbase is nu verbonden met het NLBIF biodiversiteits portaal. Via de zoekfuncties van het NLBIF portaal zal voortaan ook in alle velden van de PROTAbase gezocht worden (bijvoorbeeld op illustraties, beschrijvingen en populaire namen). De verbinding van PROTAbase aan het NLBIF portaal maakt deel uit van NLBIF's doelstelling om in Nederland niet alleen een centrale toegang te vormen tot alle beschikbare primaire biodiversiteitsgegevens (welke soorten waar en wanneer), maar ook tot de secundaire biodiversiteitinformatie (kwalitatieve bonnen met foto's, beschrijvingen, economische waarde, enz.).