Terug naar het overzicht

De GBIF Integrated Publishing Toolkit (IPT) wijd en zijd gebruikt, ook in Nederland

17 / 07 / 2015

De Integrated Publishing Toolkit (IPT), de toolkit die binnen de GBIF gemeenschap wordt gebruikt om makkelijk en snel biodiversiteitdata online te zetten, neemt ook in Nederland een grote vlucht.

Met de installatie van een IPT door Sovon Vogelonderzoek Nederland is de achtste Nederlandse IPT installatie een feit. Steeds meer organisaties met natuurhistorische collecties, waarnemingsgegevens of onderzoeksdata, zien deze GBIF toolkit als een makkelijk hulpmiddel om de eigen data in een gestandaardiseerde format en als open data online te zetten. De aantrekkelijkheid van deze toolkit neemt alleen maar toe naarmate het gebruiksgemak groter wordt en de mogelijkheden steeds verder worden uitgebreid.

Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan 150 IPT installaties in gebruik, goed voor de online publicatie van meer dan 1300 datasets van 350 organisaties en een totaal van circa 300 miljoen waarnemingen / collectie specimens. De meest recente versie van de IPT kan Digital Object Identifiers (DOI's) toekennen aan datasets, heeft standaard data gebruik-licentie instellingen en kan makkelijk in de eigen huistijl van een organisatie worden vormgegeven. Een versie die ook zogenaamde "sample based data" kan publiceren, een wens van met name de wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap, komt beschikbaar in augustus 2015.