Terug naar het overzicht

Eerste versie Atlas Europese Broedvogels online in GBIF

28 / 12 / 2015

NLBIF publiceert samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland de eerste pan-Europese vogeldataset in GBIF.

Waarnemingen en tellingen van de Europese broedvogels, bijeen gebracht door de "European Bird Census Council" (EBCC), vormen de databasis van de eerste Europese broedvogelatlas (EBBA1), een absoluut standaardwerk uniek voor Europa. De atlas presenteert een Europees dekkende dataset met het voorkomen van broedvogels in een grid van 50 x 50 kilometer, met daarbij per gridcel per soort de zekerheid van broeden en een schatting van het aantal broedparen. Deze data zijn verzameld in de jaren 80-90 van de vorige eeuw.

Nu er een tweede en meer actuele versie van de atlas in de maak is (EBBA2), is het zinvol de gegevens van de eerste atlas vrij online te zetten. Hierdoor hebben de vele nationale vogelgegevens verzamelende organisaties in ieder geval de beschikking over referentiemateriaal en kunnen hun coördinatie en inspanningen vergelijken met die van de eerste broedvogelatlas.