Terug naar het overzicht

GBIO: een nieuw kader voor biodiversiteit informatica ontwikkelingen

02 / 10 / 2013, GBIF

Een meeting van 100 experts op het gebied van Biodiversiteit en Biodiversiteit Informatica in Kopenhagen in 2012 heeft een visie opgeleverd voor de komende decenia: de Global Biodiversity Informatics Outlook (GBIO).

Hoe kan met open data en met sterke computing power betere wetenschap worden bedreven, goed gefundeerde besluiten worden genomen, en een meer duurzame groene toekomst worden gegarandeerd? Het GBIO-rapport geeft een beeld van de huidige hiaten in onze kennis, de deelgebieden van de biodiversiteitstudies en de richting voor nieuwe acties, ontwikkelingen en onderzoek. Het rapport is het beginpunt voor een reeks van opvolgende activiteiten, de bijbehorende website brengt de vorderingen per deelgebied in beeld, op deze site kan ook het GBIO-rapport worden gedownload.

Naar artikel