Terug naar het overzicht

Klompenhout, tanteknuppel, paddengevaar...

04 / 05 / 2007, NLBIF

Nederlandse en Vlaamse volksnamen van meer dan 600 verschillende soorten planten zijn nu te vinden via dit NLBIF biodiversiteitsportaal. Dankzij een verbinding met de unieke Databank Plantennamen in de Nederlandse Dialecten (PLAND) van het Meertens Instituut van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, verschaft het biodiversiteitsportaal toegang tot een bijzondere dimensie biodiversiteitinformatie.

De PLAND-databank bevat in totaal bijna 20.000 Nederlandstalige plantennamen, zowel algemeen gebruikte namen als streekgebonden volksnamen. PLAND is opgebouwd uit monografische, mondelinge en schriftelijk verzamelde data en gaat terug tot het midden van de 19de eeuw. PLAND presenteert de data per plant in de vorm een taalkaart (met de 11 meest frequente benamingen) en in de vorm van een soort (dialect-)woordenboek met opgave van de bronnen, datering, lokalisatie plus illustraties en via een link de secundaire taalkundige literatuur.

PLAND is internationaal gezien een van de grootste online bestanden met regionale soortnamen en wordt bovendien voortdurend uitgebreid. Op termijn zal het NLBIF Biodiversiteitsportaal ook toegang verschaffen tot bronnen met regionale soortnamen van dieren.