Terug naar het overzicht

Meer Nederlandse aquatische open data beschikbaar via NLBIF & GBIF

03 / 03 / 2015, NLBIF

Twee belangrijke bestanden met Nederlandse aquatische biodiversiteitdata zijn uitgebreid met enkele honderdduizenden records.

De data van regionale waterbeheerders, bijeengebracht in Limnodata Neerlandica door de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), staan al jaren online bij GBIF en zijn zo vrij toegankelijk voor Nederlandse en internationale onderzoekers. Regelmatig wordt de dataset geactualiseerd en verbeterd, met medewerking van Royal HaskoningDHV de technische beheerder van de data. Begin 2015 is de dataset voorzien van twee extra jaargangen data (2011 en 2012), met in totaal meer dan 300.000 gegevens. Het totaal aantal gegevens van deze dataset bedraagt hierdoor meer dan 3.3 millioen gegevens waardoor het en van de grootste zoetwaterbestanden in GBIF is. Naast nieuwe data is ook de taxonomische informatie verbeterd net als de informatie over de locaties. De heterogeniteit van de verschillende waterbeheerders wordt gereflecteerd in de consistentie van de data, toch is dit internationaal en Europees gezien een unieke dataset met een grote onderzoekswaarde. Gebruiksstatistieken laten zien dat dit internationaal gezien een van de meest populaire Nederlandse datasets in GBIF is.

Piscaria van Sportvisserij Nederland, een ander aquatische dataset die ook al jaren beschikbaar is via GBIF, is ook geactualiseerd en in februari 2015 voorzien van meer dan 80.000 nieuwe vissengegevens. Het totaal aantal records van deze dataset bedraagt nu meer dan 450.000.