Terug naar het overzicht

Naar een Nederlands Life Watch netwerk

07 / 05 / 2008, NLBIF

Eerste Nederlandse LifeWatch bijeenkomst; 10 juni 2008 te Amsterdam.

LifeWatch wordt een nieuw instrument voor biodiversiteitonderzoek. De Europese Life Watch onderzoekinfrastructuur creëert een virtuele omgeving voor de verwerking, integratie en analyse van biodiversiteitdata ten behoeve van wetenschap en beleid. Life Watch wordt opgezet als een gedistribueerd netwerk met databanken, onderzoekfaciliteiten en servicecentra in de verschillende Europese lidstaten.

Nationale Life Watch netwerken vervullen in de voorbereiding en vorming van dit geheel een cruciale rol. Niet alleen voor wat betreft informatie-uitwisseling, maar ook voor wat betreft de organisatie van de nationale Life Watch component en om prioriteiten te stellen voor de toekomstige functionaliteit van de Life Watch infrastructuur. Samenwerking op nationaal niveau maakt het tevens mogelijk gezamenlijk fondsen te werven voor de daadwerkelijke organisatie en bouw, en voor het wetenschappelijke gebruik, van de Life Watch infrastructuur.

Dinsdag 10 juni vindt de eerste Nederlandse Life Watch netwerkbijeenkomst plaats te Amsterdam (Trippenhuis, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen). De open bijeenkomst is voor een ieder toegankelijk (tot de beschikbare zaal vol is).

De bijeenkomst bestaat deels uit een wetenschappelijk gedeelte met o.a. een lezing van Rob Guralnick (USA) en zal voorts de gelegenheid bieden om van gedachten te wisselen over hoe de nationale agenda voor onderzoek alsmede de netwerkorganisatie vorm kan worden gegeven. Deze discussie zal plaatsvinden aande hand van een aantal "White Papers". Het organiserend comité verwacht dat na deze bijeenkomst voldoende enthousiaste personen zich willen inzetten voor dit initiatief en het netwerk verder willen dragen en ontwikkelen.

Download het dagprogramma. In verband met de aanwezigheid van buitenlandse sprekers en deelnemers zal Engels de voertaal zijn tijdens deze bijeenkomst.

Download de White Papers die als basis dienen voor de discussies tijdens deze bijeenkomst.

Locatie info

Leden van het organiserend comité:

Prof. dr. J. Bakker, Prof. dr. W. Bouten, Dr. J. Dijkhof, Prof. dr. J. van Groenendael, Prof. dr. C. Heip, Dr. C. Hof, Prof. dr. L. Kriegsman, Drs. W. Los, Prof. dr. H. Siepel / Dr. L. Braat