Terug naar het overzicht

Nederland gastheer jaarlijkse internationale GBIF bijeenkomst

12 / 10 / 2007, GBIF

Van 14 tot en met 19 oktober 2007 organiseert het Ministerie van OCW in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, NLBIF en ETI BioInformatics de 14de bijeenkomst van de Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Deelnemers zijn delegaties uit 37 lidstaten en afgevaardigden van meer dan 30 internationale organisaties. De lidstaten zijn beurtelings gastheer, dit jaar is het Mövenpick Hotel aan het IJ in Amsterdam de locatie voor de GBIF-bijeenkomst.

De aan GBIF deelnemende landen hebben afgesproken hun informatie over de biologische diversiteit vrij beschikbaar te stellen via het internet. Hierdoor ontstaat een unieke gegevensfaciliteit van honderden bestanden van dieren, planten en micro-organismen waaruit iedereen informatie kan putten ten behoeve van onderzoek, onderwijs en natuurbeheer. Dit is essentieel voor een verantwoord beheer van de natuurlijke hulpbronnen en het voorspellen van effecten van global warming en de groeiende wereldbevolking. Tijdens deze bijeenkomst wordt het internationale wetenschappelijk beleid voor de komende 5 jaar vastgesteld.

De agenda van deze GBIF bijeenkomst omvat o.a.

  • de inauguratie van de nieuwe uitvoerend secretaris van GBIF: dr Nick King
  • de keuze van wetenschappelijke thema’s, waarvoor o.a. het Amazonegebied en het Wereld Mariene Informatiesysteem in de race zijn
  • de verkiezing van leden voor wetenschappelijke commissies, waarvoor 5 Nederlandse kandidaten meedingen
  • de uitreiking van de prestigieuze Ebbe Nielsen Prize aan dr. Paul Flemons van het Sydney Museum door de ambassadeur van Australië.
  • een publiek wetenschappelijk symposium (donderdag 18 oktober)