Terug naar het overzicht

Nieuwe infoservice GBIF: datatrends en statistieken per land

12 / 11 / 2014, NLBIF

Het GBIF dataportaal wordt stap voor stap uitgebreid met steeds meer en betere infoservices. Per land wordt nu inzichtelijk gemaakt hoeveel (GBIF) records er in de loop der jaren zijn ontsloten.

De gegevens worden op verschillende manieren gepresenteerd, onder andere de totale groei voor verschillende hogere taxa (planten, dieren, micro-organismen), "compleetheid" van de data, en verzamelfrequenties.

De data voor Nederland laten een consequente groei zien, met name de laatste 6 jaar is het aantal gegevens spectaculair gestegen tot de huidige bijna 20 miljoen records. Plantengegevens domineren het Nederlandse GBIF bestand, onder andere door de data uit de Landelijke Vegetatie Database en het Nationaal Herbarium, onderdeel van Naturalis Biodiversity Center.

Naar artikel