Terug naar het overzicht

NLBIF tekent MoU LifeWatch Nederland

21 / 01 / 2011

Tijdens een internationale conferentie aan de Universiteit van Amsterdam is op woensdag 19 januari het officiële startschot gegeven voor de bouw van een Europese onderzoeksinfrastructuur voor biodiversiteit en ecosysteemonderzoek: LifeWatch. LifeWatch zet - verspreid over heel Europa - faciliteiten op die wetenschappers een nieuwe unieke digitale infrastructuur bieden om baanbrekend onderzoek te verrichten op het gebied van biodiversiteit, ecosystemen en daaraan gerelateerde vraagstukken klimaatsveranderingen, watermanagement en ruimtelijke ordening.

Na een driejarig voorbereidingstraject ondertekenden vertegenwoordigers van Nederland, Spanje, Italië en Hongarije het Memorandum of Understanding om de totstandkoming van LifeWatch mogelijk te maken. De vier landen worden daarmee de LifeWatch ‘founding fathers’. Vijf andere Europese landen hebben inmiddels al een Letter of Intent ondertekend, waarin zij hun steun aan LifeWatch bevestigen.

Minstens even significant was de ondertekening van het "Memorandum of Understanding LifeWatch Exchange Netherlands" de Nederlandse bijdrage aan het Europese LifeWatch gebeuren. In dit memorandum bevestigen alle (grote) wetenschappelijke instelllingen op het gebied van de biologie/biodiversiteit (NIOO, NIOZ, NCB Naturalis), e-Science (CWI, SARA e-Science Research Center, DANS), en data brokers zoals NLBIF en de Gegevensautoriteit Natuur (GaN), hun samenwerking binnen LifeWatch. Ongetwijfeld wordt dit consortium in de toekomst nog verder uitgebreid met relevante instellingen en organisaties. LifeWatch Exchange Netherlands staat onder leiding van Peter van Tienderen, directeur van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica van de UvA.