Terug naar het overzicht

NLBIF zoekt kandidaten GBIF Ebbe Nielsen Prize en GBIF Young Researchers Award 2012

21 / 02 / 2012, NLBIF

De Ebbe Nielsen Prize is een jaarlijkse prijs voor getalenteerde onderzoekers in het veld van de biodiversiteit informatica. De prijs bestaat uit een financiële ondersteuning van 30.000 euro en een eervolle vermelding in de analen van GBIF. Meer info in de  GBIF ENP info sheet. Deadline voor nominaties is 15 maart 2012. Neem voor meer info contact op met de NLBIF coördinator.

NLBIF zoekt ook talentvolle PhD en MSc studenten die origineel en baanbrekend werk verrichten op het gebied van de biodiversiteit informatica. Studenten en promovendi die de nieuwe mogelijkheden van (GBIF) biodiversiteitdata op het Internet combineren met innovatieve ICT toepassingen om wetenschappelijke of maatschappelijke problemen te benaderen en op te lossen, kunnen nu worden voorgedragen voor de GBIF "Young Researchers Award". Deze stimuleringsprijzen, één voor PhD studenten en één voor MSc studenten, stellen de verkozen kandidaten in staat voor 4000 euro in hun eigen onderzoek te investeren. Voor meer informatie; download de  GBIF YRA info sheet met instructies en richtlijnen voor nominaties. Aanmelding loopt via het NLBIF secretariaat. Vanuit Nederland kunnen er twee kandidaten worden voorgedragen, bij meerdere Nederlandse kandidaten zal een ad hoc commissie een selectie maken. Aanmeldingen dienen te worden ingediend vóór 15 maart 2012. Voor meer informatie; neem contact op met de NLBIF coördinator.