Terug naar het overzicht

NLBIF zoekt kandidaten GBIF Ebbe Nielsen Prize en GBIF Young Researchers Award 2013

22 / 02 / 2013, NLBIF

De Ebbe Nielsen Prize is een prestigieuze jaarlijkse prijs voor getalenteerde onderzoekers in het veld van de biodiversiteit informatica. De prijs bestaat uit een financiële ondersteuning van 30.000 euro en een eervolle vermelding in de analen van GBIF. Meer informatie is te vinden op de GBIF website pagina's over deze prijs. De GBIF deadline voor nominaties is 15 maart 2013, nominaties daarom uiterlijk 12 maart indienen bij het NLBIF secretariaat. Neem voor meer info contact op met de NLBIF coördinator.

NLBIF zoekt ook talentvolle PhD en MSc studenten die origineel en baanbrekend werk verrichten op het gebied van de biodiversiteit informatica. MSc studenten en promovendi die de nieuwe mogelijkheden van GBIF biodiversiteitdata op het Internet combineren met innovatieve ICT toepassingen, kunnen worden voorgedragen voor de GBIF "Young Researchers Award". Deze stimuleringsprijs, één voor promovendi en één voor MSc studenten, stelt de verkozen kandidaat in staat om voor 4000 euro in eigen onderzoek te investeren. Bekijk voor meer informatie de betreffende pagina's op de GBIF website. Aanmelding loopt via het NLBIF secretariaat. Vanuit Nederland kunnen er twee kandidaten worden voorgedragen, bij meerdere Nederlandse kandidaten zal een ad hoc commissie een selectie maken. Sluitingsdatum voor aanmeldingen: 12 maart 2013. Voor meer informatie; neem contact op met de NLBIF coördinator.