Terug naar het overzicht

NLBIF zoekt kandidaten voor stimuleringsprijs "GBIF Young Researchers Award"

21 / 07 / 2010

NLBIF zoekt talentvolle PhD en MSc studenten die origineel en baanbrekend werk verrichten op het gebied van de biodiversiteit informatica. Studenten en promovendi die de nieuwe mogelijkheden van (GBIF) biodiversiteitdata op het Internet combineren met innovatieve ICT toepassingen om wetenschappelijke of maatschappelijke problemen te benaderen en op te lossen, kunnen nu worden voorgedragen voor de GBIF "Young Researchers Award". Deze stimuleringsprijs, één voor PhD studenten en één voor MSc studenten, stellen de verkozen kandidaten in staat voor 4000 euro in hun eigen onderzoek te investeren. Voor meer informatie kijk op de GBIF website en download de "call for proposals". Aanmelding loopt via het NLBIF secretariaat. Vanuit Nederland kunnen er twee kandidaten worden voorgedragen, bij meerdere Nederlandse kandidaten zal een ad hoc commissie een selectie maken. Aanmeldingen dienen te worden ingediend vóór 15 september 2010. Voor meer informatie; neem contact op met de NLBIF coördinator.