Terug naar het overzicht

Avifauna Georgië: 10 jaar vogeltrek Batumi

Partners: 
Dutch-Georgian Ortnithological Foundation
Stichting Batumi Raptor Count
Project type: 
Dataproject

Stichting DuGOF beoogt de samenwerking tussen Nederlandse en Georgische organisaties te bevorderen voor avifaunistisch veldwerk en vogelbescherming in Georgië. Batumi Raptor Count (BRC) is een natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet voor de monitoring en bescherming van roofvogels die elke herfst migreren door de Batumi (Georgië). Stichting BRC is geregistreerd in Nederland.

Dit project voorziet de publicatie in GBIF van circa 25.000 waarnemingen van ongeveer 40 soorten roofvogels, betreffende tellingen in de periode 2008 t/m 2017 uit twee telposten in de Batumi.  De dataset bevat onder meer de volgende informatie voor elke waarneming: datum, tijd, soort, aantallen exclusief dubbele tellingen, ruwe data inclusief dubbele tellingen, locatie, leeftijd (juveniele of volwassen), geslacht. De resultaten van een analyse over de 10 jaar monitoring worden gepubliceerd in een vaktechnische publicatie. Daarnaast wordt een data paper gepubliceerd.

De betekenis van de dataset voor het inzicht in biodiversiteit ligt in de herkomst van de roofvogels uit een breed achterland, van Finland tot Siberië. Gezien de uitgestrektheid en deels ontoegankelijkheid van dit achterland, zijn tellingen op een stuwingspunt zoals Batumi de enige mogelijkheid om inzicht te krijgen in populaties en broedsucces. In verschillende jaren gaat het om jaarlijks meer dan een miljoen roofvogels op doortrek.  De dataset wordt gepubliceerd in GBIF: https://www.gbif.org/publisher/0071f7dd-dc2f-4e2b-9f92-4472e6344b4e

Naar verwachting zullen de resultaten van dit project in een latere fase een onderdeel vormen van het eerste avifaunaboek van Georgië en van een vogel veldgids van Georgië.

Voor meer informatie: folkert.deboer@batumiraptorcount.org

Foto: Folkert de Boer