Terug naar het overzicht

Broedvogelatlasdata van de "European Bird Census Council" (EBCC) open online in GBIF

Project type: 
Dataproject

Met medewerking van Sovon Vogelonderzoek Nederland en NLBIF wil de European Bird Census Council graag het databestand van de eerste Europese broedvogelatlas (EBBA1) als "open access" bestand online beschikbaar maken.

Het gaat in dit project om een Europees dekkende dataset met het voorkomen van broedvogels in een grid van 50 x 50 kilometer, met daarbij per gridcel per soort de zekerheid van broeden en een schatting van het aantal broedparen. Daarnaast is per grid aangegeven hoe goed de onderzoeksinspanning is geweest. Het gaat om een dataset van ruim 360.000 records. De data zijn verzameld in de jaren 80-90 van de vorige eeuw.

De reden om deze dataset op korte termijn te willen ontsluiten is het gegeven dat er nu een tweede Europees broedvogelatlas project loopt. Door de gegevens van de vorige atlas vrij te geven hebben de diverse nationale vogelgegevens verzamelende organisaties in ieder geval vrij de beschikking over referentiemateriaal en kunnen hun coördinatie en inspanningen vergelijken met die van de eerste broedvogelatlas.