Terug naar het overzicht

Datamanagementadvies en datapublicatie voor het NWO Onderzoeksprogramma Biodiversiteit werkt

Project type: 
Infrastructuurproject

Het Onderzoeksprogramma Biodiversiteit Werkt (OBW) betrekt stakeholders bij wetenschappelijk onderzoek naar de bescherming van de Nederlandse natuur.

Interacties tussen flora, fauna en micro-organismen maar ook klimaatverandering, schaarse ruimte en de komst van uitheemse soorten, zijn factoren die invloed hebben op ecosystemen en diensten die de natuur ons levert. Beter inzicht in deze factoren draagt bij tot evenwichtig natuurbeleid en weloverwogen investeringen ter bescherming van onmisbare ecosystemen. Het Onderzoeksprogramma Biodiversiteit werkt vloeit voort uit het gelijknamige beleidsprogramma dat door een aantal ministeries is ondertekend. Het onderzoeksprogramma wil kennis ontwikkelen om beleidsvragen te kunnen beantwoorden.

NLBIF is betrokken bij het programma als een adviserende organisatie voor wat betreft zaken als datamanagement en zal uiteindelijk datasets, geschikt voor open online publicatie, in GBIF zetten.