Terug naar het overzicht

Digitalisatie historische FLORIVON streeplijst data

Partners: 
FLORON
Naturalis Biodiversity Center
Project type: 
Digitalisatieproject

Floristische data in GBIF vormen een belangrijke bron van informatie voor onderzoek naar de impact van klimatologische veranderingen.

Nederland is met de data van de Landelijke Vegetatie Database (LVD) al een van de grootste Europese floristische dataleveranciers. Meer historische floristische data maken het mogelijk meer gedetailleerd te modelleren en de relatie tussen klimaat en de verspreiding van planten nauwkerig te onderzoeken. NLBIF werkt daarom samen met FLORON aan de digitalisatie en ontsluiting van de zogenaamde FLORIVON data. Deze data zijn vastgelegd in (papieren) streeplijsten en zijn het resultaat van een atlasproject van de Nederlandse Botanische Vereniging en later IVON, waarbij per gridcel van het IVON-raster (circa 1 x 1,3 km) plantenwaarnemingen zijn verzameld in de periode 1900-1950.

Het project omvat een gedeelte van de Florivon data en bouwt voort op eerdere digitalisatie projecten onder andere gefinancierd door de Radboud Universiteit Nijmegen. Het streeplijsten archief is in Beheer van het Nationaal Herbarium Nederland, thans onderdeel van Naturalis Biodiversity Center.