Terug naar het overzicht

Digitalisatie historische FLORIVON streeplijst data

Project type: 
Dataproject

Floristische data in GBIF vormen een belangrijke bron van informatie voor onderzoek naar de impact van klimaatverandering, verdroging en stikstofdepositie.

Tussen 1901 en 1950 is de flora van Nederland op systematische wijze in kaart gebracht. De Nederlandse Botanische Vereniging begon toen met een citizen science project, waarbij lijsten van wilde planten werden opgesteld voor elke gridcel van het IVON-raster (circa 1 x 1,3 km). Pas in de jaren 1980 resulteerde dit in de Atlas van de Nederlandse Flora. De basisgegevens van de atlas, papieren streeplijsten, worden in dit project gedigitaliseerd. We weten dan op circa 1 km nauwkeurig waar de planten zijn gevonden, welke botanici mee hebben gedaan en op welke dag dat was. Wanneer de dataset gereed is, wordt het mogelijk om veranderingen in de Nederlandse flora over meer dan één eeuw nauwkeurig zichtbaar te maken en te correleren aan veranderingen in het milieu, zoals klimaatverandering, verdroging en stikstofdepositie.

Het door NLBIF-gefinancierde project omvat het vervolg van eerdere digitalisatieprojecten onder andere gefinancierd door de overheid en de Radboud Universiteit Nijmegen. Het streeplijstenarchief bevindt zich bij Naturalis Biodiversity Center. Tot en met 2017 zijn circa 1.400.000 waarnemingen ontsloten via het GBIF portaal: http://www.gbif.org/dataset/20e3fcbb-c285-49ee-a93d-cc6ccd06ca9e. In 2018 worden nog circa 120.000 waarnemingen gedigitaliseerd en wordt de dataset gecontroleerd.

Voor meer informatie: Laurens Sparrius, sparrius@floron.nl