Terug naar het overzicht

Europese vlinderwaarnemingen voor GBIF

Partners: 
De Vlinderstichting
Butterfly Conservation Europe

Voor een effectieve bescherming van vlindersoorten zijn er up-to-date waarnemingen nodig. Bij voorkeur worden deze waarnemingen geregistreerd op detail niveau, en als open data online toegankelijk gemaakt voor onderzoek en natuurbescherming. Deze data worden het beste verzameld via online databases (bv.  mobiele telefoon apps) of doelgerichte citizen science projecten. In sommige landen zijn er veel vrijwilligers die aan deze projecten deelnemen. Dat is het geval van Nederland, met ca. 400.000 waarnemingen verzameld per jaar. In sommige andere landen, zoals in Oost en Zuid Europa, is het aantal vrijwilligers juist laag en er bestaat geen centraal systeem om de waarnemingen te verzamelen. Deze gebieden hebben juist een hoge rijkdom aan vlinders binnen Europa en zijn dus de belangrijkste gebieden voor vlindersoorten in Europa. Uit deze gebieden is dus relatief weinig bekend. Aan de andere kant zijn deze gebieden juist erg populair als vakantiebestemming bij vlinderliefhebbers uit Noord-West Europa. Vaak noteren deze vlinderaars de soorten en de locaties van de vlinders die ze hebben waargenomen.  Deze waarnemingen worden meestal niet doorgegeven aan centrale databases. Slechts in weinige gevallen worden de waarnemingen doorgestuurd naar de nationale partners van Butterfly Conservation Europe om gebruikt te worden voor vlinderbescherming op nationaal of lokaal niveau. 

Een van de belangrijkste doelen van BCE is om open access van verspreidingsdata van vlindersoorten te bevorderen. Dit project wil dit doel bereiken voor de “vlindervakantiedata”, door deze data in GBIF te publiceren. Binnen dit project wordt ook onderzocht  welke houdingen de  BCE Europese partners hebben tegenover  open data.  Een ander doel van het project is om de partners te assisteren met de ontwikkeling van infrastructuur om hun data via GBIF  te delen. De focus is vooral gericht op vakantiewaarnemingen en “oude” atlas data, maar ook de publicatie van recente waarnemingen in GBIF kan in aanmerking komen. Deze data kunnen hun nut bewijzen voor verschillende doeleinden, bv. om trends in verspreiding van soorten te berekenen. Dit project voorziet de publicatie van een data paper (https://www.gbif.org/data-papers).

Voor aanvullende informatie: De Vlinderstichting, chris.vanswaay@vlinderstichting.nl