Terug naar het overzicht

Naar een uniforme Nederlandse taxonomische soortenlijst....

Partners: 
Naturalis Biodiversity Center
Project type: 
Infrastructuurproject

Nederland is in het bezit van een aantal thematische taxonomische checklists, soortenbanken, soortenregisters, regionale soortenlijsten etc. Een echt uniforme standaardlijst van alle in Nederland voorkomende soorten, compleet met plaatjes, literatuur referenties en oude namen, is er echter nog niet.

De eerste stappen om een dergelijke lijst tot stand te brengen worden nu gezet door NLBIF, het Nederlands Soortenregister (NSR) en de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Door het biodiversisiteit-informatica team van Naturalis wordt het Nederlands Soortenregister gesynchroniseerd met de soortenlijst gebruikt door de Nationale Databank Flora en Fauna. De uiteindelijke soortenlijst zal deel gaan uitmaken van de GBIF "Global Names Architecture".

Nederlandse taxonomische checklists die al via GBIF beschikbaar zijn, zoals de Taxa Waterbeheer Nederland (TWN), worden opgenomen in de uiteindelijke uniforme Nederlandse taxonomische soortenlijst.