Terug naar het overzicht

Nederlandse Broedvogel Monitor data gedeeld via GBIF

Project type: 
Dataproject

Sovon Vogelonderzoek Nederland is opgericht om op landelijke schaal systematisch vogeldata te verzamelen ten behoeve van onderzoek, beleid en beheer. Het monitoren van broedvogelpopulaties in Nederland is een van de kerntaken van Sovon.

Centraal in de Sovon monitoringsactiviteiten staat het Broedvogel Monitoring Project (BMP), dit monitoring project is gestart in 1984 en binnen dit project werken vrijwilligers en professionals op gestandaardiseerde wijze aan het verzamelen van de data. Sovon gaat met ondersteuning van NLBIF een eigen GBIF Intergated Publishing Toolkit (IPT) installatie realiseren en via deze IPT data van het Broedogel Monitoring Project (internationaal) delen met het GBIF netwerk.