Terug naar het overzicht

Pilot-project open reptielendata Netwerk Ecologische Monitoring (NEM)

Project type: 
Dataproject
Duur: 
01 / 08 / 2015 tot 01 / 12 / 2015

Het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) volgt de trends van vrijwel alle belangrijke soortgroepen, zoals vogels, vlinders en planten, en vormt de ruggengraat van de monitoring van de terrestrische natuur in Nederland.

De meeste meetnetten van het NEM worden uitgevoerd door Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s). Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwerkt de gegevens tot natuurstatistieken. Zo worden de natuur en de resultaten van het beleid op de voet gevolgd.

Alle reptielensoorten in Nederlandsd zijn beschermd en gevoelig voor onder meer de versnippering van hun leefgebieden. Met behulp van het Meetnet Reptielen zijn de trends van zeven soorten op de voet te volgen. Als een eerste NEM open-data pilot worden deze gegevens nu door RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) toegevoegd aan het GBIF netwerk.