NLBIF Projecten

 • Internationalisering Flora van Nederland video's

  01 / 12 / 2011 tot 01 / 04 / 2014

  De Stichting Flora van Nederland heeft tot doel wetenschappelijke informatie over de flora en vegetatie van Nederland op een toegankelijke en aantrekkelijke manier te presenteren aan een...

 • Ontsluiting Alterra Arthropoda onderzoeksdata

  16 / 12 / 2012 tot 01 / 03 / 2014

  Alterra is een onderzoeksinstituut dat vanuit verschillende invalshoeken onderzoek doet naar de Nederlandse biodiversiteit.

  Alterra onderstreept als academisch...

 • Ontsluiting Piscaria vissendatabase

  05 / 05 / 2012 tot 31 / 12 / 2012

  Sportvisserij Nederland brengt van verschillende organisaties de vissenonderzoeksgegevens bijeen in de Piscaria database. Deze database geeft zo een mooi beeld van de visstand in Nederland en...

 • Ontsluiting STOWA Limnodata

  16 / 12 / 2012

  De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is de beheerder van een database met Nederlandse zoetwater flora en fauna waarnemingen: Limnodata. Sinds 2007 werken NLBIF en STOWA al samen om...