NLBIF Projecten

 • Nederlandse Broedvogel Monitor data gedeeld via GBIF

  01 / 11 / 2014 tot 01 / 02 / 2015

  Sovon Vogelonderzoek Nederland is opgericht om op landelijke schaal systematisch vogeldata te verzamelen ten behoeve van onderzoek, beleid en beheer. Het monitoren van broedvogelpopulaties...

 • Ontsluiting Alterra Arthropoda onderzoeksdata

  16 / 12 / 2012 tot 01 / 03 / 2014

  Alterra is een onderzoeksinstituut dat vanuit verschillende invalshoeken onderzoek doet naar de Nederlandse biodiversiteit.

  Alterra onderstreept als academisch...

 • NIOZ fuikvangsten online

  26 / 11 / 2012 tot 30 / 01 / 2014

  NLBIF en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel werken samen aan het toegankelijk maken van de unieke fuikvangst gegevens van het NIOZ.

  ...

 • Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN): van BioCASE naar IPT

  01 / 01 / 2013 tot 01 / 07 / 2013

  Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) deelt de zaadbankdata van het centrum sinds 2007 met GBIF. Het CGN is altijd een zelfstandige dataleverancier geweest, dat wil zeggen dat ze...

 • Installatie IBED IPT

  01 / 01 / 2013 tot 01 / 05 / 2013

  Het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) van de Universiteit van Amsterdam is vooraanstaand in zijn ecologisch en evolutionair onderzoek met onderzoeksgebieden verspreid...