NLBIF Projecten

  • Ontsluiting Piscaria vissendatabase

    05 / 05 / 2012 tot 31 / 12 / 2012

    Sportvisserij Nederland brengt van verschillende organisaties de vissenonderzoeksgegevens bijeen in de Piscaria database. Deze database geeft zo een mooi beeld van de visstand in Nederland en...

  • Ontsluiting STOWA Limnodata

    16 / 12 / 2012

    De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is de beheerder van een database met Nederlandse zoetwater flora en fauna waarnemingen: Limnodata. Sinds 2007 werken NLBIF en STOWA al samen om...