Terug naar het overzicht

Startconferentie Kenniscentrum Open Data

Datum: 
23 / 01 / 2014
Agenda type: 
Organisator: 
Technische Universiteit Delft
Locatie: 
TU Delft
Jaffalaan 9
2628 BX Delft
Netherlands

Op het gebied van geo-databeleid vinden belangrijke ontwikkelingen plaats. Steeds meer geodata worden vrij beschikbaar gesteld en dit geeft het opendatabeleid een extra impuls. Door deze stormachtige ontwikkelingen komen er steeds meer vragen over hoe dit opendatabeleid strookt met de bestaande juridische en organisatorische kaders. De conferentie focust op geo-data maar is ook voor niet geografisch georiënteerde deelnemers van belang.